İş Sağlığı ve Güvenliği

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir bilim dalı dalıdır.
​​ Temel politikamız, mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarımızın bilgilendirilmesi ve eğitilmesidir.

Öncelikle eğitim modelleri ile çalışanların yaptıkları işlerin riskleri konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenir ve konusunda yetkin personelle çalışılır. Uygulamalar komiteler tarafından da takip edilir ve değerlendirilir.

Oncotech Medikal Sistemleri bünyesinde radyasyonla çalışan personelin istihdam edildiği şirketlerin temsilcilerinde oluşan ve Şirket Genel Müdürü ve Kurumsal İK Departmanından bir temsilciden oluşan “Radyasyon Güvenlik Komitesi” de bulunmaktadır. Bu komite radyasyon güvenliğine yönelik tüm uygulamaları takip eder ve çalışanların periyodik olarak doz sonuçlarını değerlendirerek yönetime raporlar.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalar, Şirket iş sağlığı birimi tarafından yürütülür. Aynı zamanda koruyucu hekimlik hizmetleri de iş sağlığı birimimiz tarafından verilmektedir.