Profesyonel Servis

ONCOTECH Medikal Sistemler, onkoloji alanında edindiğimiz bilgi ve beceriyi, şirket politikamız altında, profesyonelliğe taşıyarak yüksek kalite standartlarında maliyet-etkin hizmeti amaçlayarak kurulmuştur.

ONCOTECH tecrübeli ve gelişime açık kadrosuyla, yurtiçi ve yurtdışında çözüm ortağı olarak müşteri memnuniyetini hedef seçmiş, sektörde lider olma yolunda çalışmalarına başlamıştır.

Oluşturulan yapı sektörde görülen tüm ihtiyaçlar göz önünde tutularak, kanser tedavisinin tüm adımlarını tek bir çatı altında toplamış ve entegre çözüm üretmiştir. Erken tanı ve teşhis amaçlı radyoloji kolunda ve tedaviye yönelik Radyasyon Onkolojisi klinik hizmetlerinde faaliyet göstermektedir.

Hizmetlerimiz

Teknik Servis 100
Medikal Fizik 100
Proje Yönetimi 100
Eğitim ve Danışmanlık 100
Yedek Parça 100

Vizyon

Konusunda yenilikçi, uzman ve eğitimli kadrosuyla, yurt içi ve yurt dışındaki gereksinimlere cevap verebilmek, ülke değerlerimizi gözeterek yüksek kalite standartlarında maliyet-etkin hizmet vermektir.

Misyon

Radyoterapi ve Radyoloji alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, sektördeki uygulamalarda etkin rol alıp doğru ve amacına uygun kaliteli hizmet sağlamak.

Değerler

  • Dürüstlük – Şirket verdiği sözlerin arkasında durur.

  • Güvenlik ve çevre- Çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ve faaliyetlerimizde çevre korunmasına maksimum önem verilmesi sağlanır.

  • Değer vermek- Çalışanlarımıza değer verir, açık, dürüst davranırız.

  • Takım çalışmasına ve güvenli çalışma ortamına önem veririz.

  • Teknoloji – Yüksek teknolojiyi ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, faaliyetlerimizde uygulanmasını sağlarız.

  • Motivasyon – Motive edici iş ortamının verimi arttıracağının bilincinde olarak oluşturulmasını sağlarız.

Kalite

Onkolojinin her adımında tüm ihtiyaçlara cevap verebilmek adına satış, servis ve danışmanlık alanında Türkiye’de lider firma olarak Sağlık sektöründe hizmet vermenin bilincinde önce insan felsefesi ile hareket ederek maksimum kalitede, maliyet-etkin ve yüksek verimlilikte tedavi çözümleri üretmek ve sektör liderliğini sürdürebilmek için;

Müşterilerimiz

Oncotech Medikal Sistemleri, müşterilerini paydaş olarak görür ve onlar için değer yaratır.
Kendisini bir çözüm merkezi ve marka haline getirenin müşterisi olduğunun farkındadır. Müşterisi daha azıyla yetinse bile, bir çözüm ortağı olarak onun maksimum faydası ve sürekli memnuniyeti için çalışır.

Üründe ve Hizmette Kalite

Oncotech Medikal Sistemleri, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için üründe ve hizmette kaliteyi ön planda tutar.
Üründe ve hizmette kalite için sürekli bir gelişim içindedir. Organizasyonunu sürekli gelişim ve eğitim üzerine kurmuştur, bunun için bilimsel teknolojik gelişmeleri yakından takip eder.

Uzman ve tecrübeli kadromuz

Oncotech Medikal Sistemleri, ürün ve hizmetteki kalitenin çalışanların kalitesine bağlı olduğunu bilir. Konusunda uzman, tecrübeli kadrosu ile hizmetlerini en verimli şekilde gerçekleştirir. Firmamızın bu yapısı sayesinde imalat ve uygulama alanında yapılan projeye hız katmanın yanında, alternatif hizmet ve hızlı maliyet analizi yapabilme yeteneği ile müşterilerine zaman ve kazanç avantajı sağlar.

Ekip içerisinde yer alan mühendisten temizlikçisine kadar tüm çalışanlar, ekip anlayışının önemini kavramış durumdadır. Çalışanlarının mesleki eğitimlerinin ve gelişimlerinin yani sıra sosyal, kültürel ve sanatsal organizasyonlara sponsor olarak toplumsal etkinliklere katılımını destekler.

Oncotech Medikal Sistemleri olarak, yukarıda açıklanan Kalite Politikasını gerçekleştirmek ve kurum değerlerimizi korumak ve geliştirmek için ISO 9001:2008 standart şartlarına uygun Kalite Güvence Sistemini uygulamayı taahhüt ederiz.