İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Onkoloji sektöründeki öncü konumunu sürdürerek çalışanlarının ve müşterilerinin beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık,lider bir şirket olarak kaynaklarını en etkin şekilde kullanan, önce insana ,çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uygun, sürekli gelişen ve geliştiren, gücünü çalışanlarından alan, müşteri odaklı yaklaşımı ilke edinmiş, insan gücünü etkin ve verimli olarak kullanmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

 • İşe Alım ve Yerleştirme
 • Eğitim ve Gelişim
 • Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama ž
 • Ücretlendirme ž
 • Motivasyon ž
 • Yönetim Sistemleri ž
 • Sosyal Sorumluluk

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI TEMEL İLKELERİMİZ

 • En önemli gücümüz, insan kaynağımızdır. İşin kalitesini,çalışanların kalitesi belirler. Nitelikli iş gücünü kuruma ve topluma kazandırma öncelikli hedeflerimizdendir.
 • Biliyoruz ki, farklı yeteneklerin etkin ve verimli katılımı, şirketi geleceğe taşır.Bu nedenle çalışanlarımızı bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitim programları ile güçlendirmek, sürekli gelişmek için kaynak yaratmak temel ilkelerimizdendir.
 • Çalışanlarımızdan ve kurumumuzdan maksimum fayda sağlayabilmek için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle kişisel performansı, takım performansı ile yönetim sistemini geliştirmek,
 • Müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimseyerek müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin gereksinimlerini belirlemek ve etkin bir şekilde yorumlayarak, fark yaratan ve kaliteli hizmet sunmak,
 • Çalışanlarımızın rahat, güvenli ve iş tatminlerine yönelik ortamın sağlanması açısından bugününü ve yararını düşünerek kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve kariyer geliştirme fırsatları sunmak,
 • Şirketimizin, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,
 • Pozitif bir disiplini benimseyen, kişilerin zevkle çalışabilecekleri değer odaklı kültür, güven ve iş ortamı yaratmaya çalışmak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı sağlayacak ortam sunmak,
 • Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği, kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,
 • Faaliyetlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak önce insana sonra çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, tüm projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre faktörünü ön planda tutmak,
 • Objektiflik, Duyarlılık ve Adalet İlkesine bağlılık ile insan kaynakları uygulamalarını diğer yönetici ve çalışanlarla işbirliği içinde yürütmek bir başka temel ilkemizdir.
 • Varlığımız, en güçlü kaynağımız insana yatırım ile sürdürülebilir gelişme sağlamaktır.